1. Про склад методичної комісії ФЕТР на 2021-2022 навчальний рік.
 2. Затвердження плану роботи методичної комісії ФЕТР на поточний рік.
 3. Розгляд та затвердження планів навчально-методичних видань кафедр факультету на 2021-2022н.р.
 4. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін кафедр на 2021-2022 н.р.
 5. Про результати реєстрації ЗВО для вивчення вибіркових навчальних дисциплін освітнього ступеня магістр.
 6. Про формування індивідуальних навчальних планів ЗВО освітнього ступеня «магістр» на 2021-2022 н.р.
 7. Різне.
 1. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін кафедр на 2021-2022 н.р.
 2. Різне.
 1. Про підготовку робочих та навчальних планів кафедр факультету на 2021-2022 н.р.
 2. Про результати реєстрації студентів для вивчення вибіркових навчальних дисциплін освітнього ступеня бакалавр.
 3. Про затвердження навчально-методичних видань кафедр факультету.
 4. Про затвердження силабусів та програм навчальних дисциплін кафедр на 2021-2022 н.р.
 5. Про формування індивідуальних навчальних планів ЗВО освітнього ступеня «бакалавр» на 2021-2022н.р.
 6. Про підведення підсумків виконання планів видання навчально-методичної літератури за 2020 – 2021 н.р.
 7. Різне.
 1. Про використання технічних засобів для організації дистанційного навчання.
 2. Про вимоги до оформлення навчально-методичних видань та супровідної документації.
 3. Про затвердження навчально-методичних видань кафедр факультету.
 4. Різне.
 1. Про стан забезпечення освітньої діяльності факультету навчально-методичними комплексами дисциплін.
 2. Про зміст навчальних дисциплін вільного вибору (НДВВ) і якість навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення поданих кафедрами НДВВ.
 3. Про застосування на кафедрах технічних засобів навчання і методів активного навчання.
 4. Про затвердження навчально-методичних видань кафедр факультету.
 5. Різне
 1. Про склад методичної комісії ФЕТР на 2020-2021 навчальний рік.
 2. Затвердження плану роботи методичної комісії ФЕТР на поточний рік.
 3. Розгляд та затвердження планів навчально-методичних видань кафедр факультету на 2020-2021н.р.
 4. Про затвердження силабусів та програм навчальних дисциплін кафедр на 2020-2021 н.р.
 5. Про результати реєстрації студентів для вивчення вибіркових навчальних дисциплін освітнього ступеня бакалавр.
 6. Про формування індивідуальних навчальних планів ЗВО освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» на 2020-2021 н.р.
 7. Різне.